Υπηρεσίες Καθαριότητας

Ο καθαρισμός των κτηρίων εκτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό με πείρα στον τομέα της καθαριότητας με απώτερο στόχο την υγιεινή και καθαριότητα του κτηρίου σας. Συμπεριλαμβάνονται υψηλής ποιότητας γενικά καθαριστικά αλλά και εξειδικευμένα προϊόντα στις περιπτώσεις που απαιτείται.Το επίπεδο καθαριότητας ελέγχεται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. (quality control)

Οι υπηρεσίες καθαριότητας περιλαμβάνουν τα πιο κάτω


Τακτική Καθαριότητα:

 • Καθαρισμός εισόδου
 • Σκούπισμα και σφουγγάρισμα κλιμακοστάσιου
 • Καθαρισμός κιγκλιδώματος κατά μήκος του κλιμακοστάσιου
 • Καθάρισμα ισογείου χώρου στάθμευσης
 • Καθαρισμός διαδρόμων μεταξύ των διαμερισμάτων
 • Καθαρισμός ανελκυστήρα και ηλεκτρονικού πίνακα
 • Περιοδικός καθαρισμός οροφής
 • Καθαρισμός μπριζών, πορτών κτλ.
 • Απολύμανση κοινόχρηστου χώρου υγιεινής

Επιπρόσθετη /Εξειδικευμένη Καθαριότητα:

 • Καθαρισμός εξωτερικών τζαμιών με την χρήση ανυψωτικού μηχανήματος
 • Καθαρισμός χώρων στάθμευσης με εξειδικευμένο μηχάνημα για την απομάκρυνσή σκόνης και χαλικιών
 • Πλύσιμο / απολύμανση σκυβαλλοδοχείων

* Οι υπηρεσίες καθαριότητας προσαρμόζονται αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε κτηρίου.

Καθαριότητα Κτηρίων

Νεόκτιστων Οικίων

Σχολίων

Γυμναστηρίων

Νηπιαγωγείων