Υπηρεσίες Είσπραξης Ενοικίων

Υπηρεσίες Είσπραξης Ενοικίων

Η υπηρεσία αυτή έχει δημιουργηθεί με στόχο την είσπραξη των ενοικίων από τους ενοικιαστές των μονάδων (οικία, διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα) και αποστολή του ποσού στον ιδιοκτήτη με διάφορους τρόπους που εσείς μπορείτε να επιλέξετε (τραπεζική εντολής – ταχυδρομικής ή κατοίκων παράδοση).

Επιπλέον αναλαμβάνουμε την επίβλεψη της οικίας – διαμερισμάτoς σας ανά μήνα και έπειτα την ενημέρωση σας για τυχόν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και απαιτούνται διορθώσεις, μαζί με τις προτεινόμενες λύσεις.