Υπηρεσίες Διαχείρισης


  Υπολογισμός & Είσπραξη Κοινοχρήστων

  Διαδικτυακή πληρωμή των κοινοχρήστων. Αναλαμβάνουμε την είσπραξη των κοινοχρήστων από το κάθε διαμέρισμα. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμείτε (π.χ μετρητά, επιταγή, μεταφορά/έμβασμα μέσω τράπεζας κτλ). Επιπλέον αποστέλλεται μηνιαίως αναλυτική κατάσταση που αφορά όλα τα κοινόχρηστα έξοδα.

  Πληρωμή όλων των κοινόχρηστων υποχρεώσεων ( ρεύμα, νερό,ανεκλυστήρας, κ.α)

  Οι πληρωμές των λογαριασμών διενεργούνται από την εταιρεία μας έναντι απόδειξης για όλες τις υποχρεώσεις της πολυκατοικίας.

  Ετοιμασία καταστάσεων εσόδων & εξόδων

  Ετοιμασία και παρουσίαση αναλυτικών καταστάσεων για όλα τα έσοδα και έξοδα του κτηρίου ανά τρημινία η αναλόγως του χρονικού διαστήματος που θα μας ζητηθεί.

  Κράτηση πρακτικών γενικών συνελεύσεων

  Κατά την διάρκεια των συνελεύσεων παρευρίσκεται εκπρόσωπος της εταιρείας μας όπου καταγράφει τα πρακτικά και τις αποφάσεις. Έπειτα αποστέλλονται σε όλους
  τους ενοίκους για την ενημέρωση τους.

  Δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες

  Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, και προτείνει κατάλληλες λύσεις με σκοπό την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου σας. Επιπλέον γίνεται συντονισμός των απαιτούμενων λειτουργιών του κτηρίου.

  Λήψη Προσφορών για υπηρεσίες συντήρησης του κτηρίου

  Όταν απαιτείται, λαμβάνονται και αξιολογούνται προσφορές για θέματα που
  αφορούν την συντήρηση του κτηρίου και προκύπτουν κατά την διάρκεια της συνεργασίας μας.

  Διαμεσολάβηση

  Επικοινωνία/διαμεσολάβηση με τους διάφορους εργολάβους, υπεργολάβους, εγκαταστάτες με σκοπό την συζήτηση/επίλυση τυχόν ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

  Ασφάλεια Πολυκατοικίας

  Αναλαμβάνουμε την ζήτηση προσφορών από διαφόρες ασφαλιστηκές εταιρείες για την ασφάλιση της πολυκατοικίας σας(αστικής ευθύνης και γενικής εμπορικών κινδύνων).

  Μελέτη για μείωση εξόδων της πολυκατοικίας και κοινοχρήστων

  Αναλαμβάνουμε την μελέτη για μείωση των εξόδων της πολυκατοικίας (μηνιαίο ποσό συντήρησης ανελκυστήρα, κόστος ασφάλισης, μείωση κόστους ηλεκτρισμού κ.α).

  Επιπλέον υπηρεσίες:

  • Σύσταση Διαχειριστικής Επιτροπής όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία
  • Δημιουργία Τραπεζικού λογαριασμού της Πολυκατοικίας στο όνομα της Διαχειριστικής Επιτροπής
  • Διεκδίκηση παλαιών και καθυστερημένων οφειλών από ένοικους βάση τον περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμο
  • Παράδοση και παραλαβή πετρελαίου θέρμανσης (Έλεγχος των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης , προμήθεια και καταγραφή μονάδων των μετρητών)
  • Νομική υποστήριξη από έμπειρο δικηγόρο σε θέματα ακίνητης περιουσίας